Glue code LS 663A

Glue code LS 663A

Glue code LS 663A

Use temperature 180-210
Used for high-class furniture, no glue lines

 

Danh mục: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Glue code LS 663A”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.